SportLogia
Vol. 9, Issue 2, Decembar 2013.

 

UTICAJ TRENINGA NA OPŠTE I SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ODBOJKAŠICA UZRASTA 13-14 GODINA

Goran Nešić1, Dejan Ilić1,  Nikola Majstorović1, Vladimir Grbić1 i Nedžad Osmankač2
11Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu, Srbija
2Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, Srbijaa

 

KRATKI NAUČNI ČLANAK
doi: 10.5550/sgia.130902.se.007N
COBISS.RS-ID 4115480
UDK: 796.325.012.1-055.2

 

Sažetak  

FULL TEXT (.pdf)

Fizički razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti, značajne su komponente na koje se može djelovati programiranim fizičkim vježbanjem, odnosno treningom.
Cilj ove studije je prikaz i analiza uticaja odbojkaškog treninga na promjene nekih opštih i specifičnih motoričkih sposobnosti odbojkašica uzrasta 13-14 godina.  
Uzorak ispitanika  je predstavljalo 40 ispitanica, polaznica škole odbojke ”DIF“ iz Beograda. U ovom istraživanju uzorak varijabli je podeljen u dva subuzorka (varijable za procjenu opštih motoričkih sposobnosti i varijable za procjenu specifičnih sposobnosti u odbojci). Prvog dana, izvršena su merenja tjelesne visine i telesne mase (u trim kabinetu) i sprovedeni testovi: skok u dalj iz mesta (SUD), dohvat u bloku (DUB), trčanje na 20 m (TRC), a drugog dana sprovedena su preostala tri testa (Rasel-Langov test – prsti (RLTP), Rasel-Langov test – „čekić“ (RLTC) i servis (RLTS)). Ponovljeno testiranje (re-test) je obavljen kroz tri meseca.
Kada se radi o eksperimentalnom faktoru koji je djelovao tokom tri meseca, važno je napomenuti da su se treninzi održavali 4 puta nedeljno.
Dobijeni rezultati (primjenjena je komparativna statistika, odnosno t-test za male zavisne uzorke),  ukazuju da je došlo do pozitivnog pomaka u svim varijablama, nakon tri meseca programiranog rada, a posebno je pokazana statistička značajnost varijable skok u dalj iz mesta (SUD) i kod sve tri specifične sposobnosti (RLTP, RLTC i RLTS).

Pozitivne promjene u ispoljavanju opštih i specifičnih sposobnosti odbojkašica uzrasta 13-14 godina mogu se ostvariti isključivo kvalitetno programiranim treninzima, koje sprovode obrazovani stručnjaci.

 

Ključne riječi: motorne vještine, odbojkašice, efekti treninga.

 

Literatura

Bompa, T. (2005). Cjelokupan trening za mlade pobjednike [Total training for young champions]. Zagreb, HR: Gopal.
Cole, T., Bellizzi, M., Flegal, K., & Dietz, W. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. MBJ, 320(7244), 1240–1243.

Dopsaj, M. (1994). Metode podizanja i održavanja sportske forme kod vrhunskih sportista u sportskim igrama [Methods of raising and maintaining the sports form in elite athletes in sports games]. Belgrade, RS: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta. 
                               
Ivanić, S. (1988). Kriterijumi za procenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine uzrasta od 7 – 19 godina (normativi) [Criteria for evaluation of physical development and physical abilities of children and adolescents aged 7 - 19 years (norms)]. Belgrade, RS: Gradska samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Beograda.

Ivanović, J., Dopsaj, M., Nešić, G., & Stanković, R. (2010). Polni dimorfizam kod različitih indikatora za procenu izometrijske eksplozivne sile opružača nogu [Sexual dimorphism in various indicators for assessing explosive isometric knee extensor force]. Fizička kultura, 64(1), 46–61.

Janković, V., & Marelić, N. (1995). Odbojka [Volleyball]. Zagreb, HR: Fakultet fizičke kulture.

Jurko, D., Nešić, G., & Stojanović, T. (2013). Does precompetitive anxiety affect perceived competitive efficacy of volleyball players? Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport, 11(1), 57–64.

Kenny, B., & Gregory, S. (2006). Volleyball – steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.

Martinović, J., Dopsaj, V., Kotur-Stevuljević, J., Dopsaj, M., Vujović, A., Stefanović, A., & Nešić G. (2011). Oxidative stress biomarker monitoring in elite women volleyball athletes during a 6-week training period. J Strength Cond Res, 25(5), 1360–1367. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181d85a7f; PMid: 21157395

Milišić, B. (2003). Upravljanje treningom [Management of training]. Belgrade, RS: Autor.

Nešić, G. (2002). Osnovi antropomotorike [Fundamentals of anthropomotorics]. Belgrade, RS: Sportska akademija.

Nešić, G. (2005). Model rada odbojkaške škole [Operating model of volleyball school]. Sportska medicina, 5(3), 136–145.

Nešić. G. (2008). Struktura takmičarske aktivnosti odbojkašica [Structure of competitive activity in female volleyball players]. In L. Radisavljević and L. Moskovljević (Eds.), Godišnjak No 14 (pp. 89–111). Belgrade, RS: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 

Nešić, G. Sikimić, M., Ilić, V., & Stojanović, T. (2011). Play structure of top female volleyball players: explorative factorial approach. Br J Sports Med, 45, 541. doi: 10.1136/bjsm.2011.084558.24

Stojanović, T., Kostić, R., & Nešić, G. (2005). Odbojka [Volleyball]. Banja Luka, BA: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

Stojanović, T., Kostić, R., & Nešić, G. (2010). Odbojka – tehnika i taktika [Volleyball - technique and tactics]. Banja Luka, BA: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

Zatsiorsky, B. M., & Kraemer, W. J. (1995). Science and practice of strength training. Champaign, IL: Human kinetics. PMid: 7595983.